این قالب خیلی روشن است، قالب قبلی خیلی تیره بود، و لابد باز هم قرار است دلم را بزند، سپهر می گوید من خیلی زیاد زیاد تغییر می کنم و آدم باید ثبات شخصیت داشته باشد، سپهر برادرم است، او انسان ضد حال و آدم ضایع کنی است، ولی من خیلی دوستش دارم، چرا که تنها کسی است که حتی اپسیلونی نقش بازی نمی کند، راستش این فقط سپهر نیست که خیلی دوستش دارم، یکی هست که نقطه مقابل سپهر است و اصلاً هم آدم ضایع کن نیست و من [بین خودمان باشد] او را بیشتر از سپهر دوست دارم، خب او هم نقش بازی نمی کند و واقعاً اپسیلونی نقش بازی نمی کند، ولی راستش یک نفر هست که همش دارد نقش بازی می کند، او را اصلاً دوست ندارم، اصلاً، تحت هیچ عنوانی...

منبع : یک فَروند انسانکه این کارٍ دله ــــ
برچسب ها : خیلی ,سپهر ,بازی ,کند، ,دارم، ,است، ,دوستش دارم، ,خیلی دوستش ,خیلی دوستش دارم،