بجای اینکه چندین نفر را دوست بدارید،گاهی یک نفر را چندین بار دوست بدارید، بجای آنکه همش خودتان را لوس کنید،  بگذارید کمی دیگران هم خودشان را لوس کنند، بجای آنکه مسخره بازی در آورید جدی باشید و عمیق باشید، بجای آنکه خودتان را بگیرید، عمق مطلب را بگیرید، 

-چقدر بدید اصلاً-

ندای وظیفه ی تان را از حالت سایلنت در بیآورید!


+پی نوشت: انقدر نچسب نباش، روزی بد جوری، بد نحوی و بد طوری نچسب میشوم!

منبع : یک فَروند انسانکال آو دیوتی
برچسب ها : بجای ,آنکه ,بجای آنکه